Vyúčtování  ..zde.

Tak vypadá vyúčtování, které se dělá v Brně.

Je důkladnější, obsažnější než v Hodoníně. Postihuje vše za co člen takové komunity platí. Vedení takového (tohoto) účetnictví stojí cca 40,- Kč na osobu a rok, podle počtu členů. Jistěže pro malá SVJ je dražší. Nejsou jeho podklady "zahrabané" někde, v nějakých složkách. Vše je jak má bát na papíře, který se rozesílá členům.  Před rozesláním ho výbor zkontroluje, nemá s tím téměř žádnou práci, protože sám ho vlastně celý rok vytváří.Účetní  zkontroluje všechny doklady zda jsou ve tvaru zodpovídajícímu zákonu a podepsané osobou, která je hmotně zodpovědná = předsedou ( dvěma zodpovědnými členy výboru). Po té je zaeviduje, vytvoří příslušné knihy,  označí pořadovými čísly ...........atd.  ..postupuje dle zák 563/91 v aktuálním znění. Výbor zkontroluje, předloží ke kontrole kontrolní komisi. Ta, VŠE zkontroluje ( u nás to má dělat výbor) na čtyřech řádcích dá výboru písemný souhlas s tím, že účetnictví je vedeno řádně, průhledně, dle zákona a může být rozesláno členům. Tím na sebe bere částečnou zodpovědnost za pravost dokladů a správnost vyúčtování. U nás svým podpisem tak činí výbor. Popisuji opravdu jen ve zkratce.Takže minulý výrok předsedkyně: "Nějaké peníze máme" (na můj dotaz k účetnictví ) je trestuhodný.